Davet
Akademik Bakış
Basında Biz
Kurullar
Kayıt
Program
İletişim
Ulaşım
Sponsorlar
Kongre Fotoğrafları
Kongre Videoları
Çalıştay Sunumları
        Ana Sayfa

• Konya -->> Mart 2009
• Bursa -->>  Ekim 2009
• Adana -->>  Kasım 2009
• istanbul -->>   Aralık 2009
» Konferans ve Kongre Bilim Kurulu, Kurumlar
1) Organizasyon Kurulu
   • Kemal Erdoğan (Cine Tarım, Koordinatör)
   • Ayzin Küden (Ç.Ü. Ziraat Fak. Dekanı)
   •  (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)
   • Zeynel Cebeci (Tarım, Gıda, Çevre ve Orman Bilişimi Derneği Başkanı)
   •  (TÜYAP)
   •  (VİP Turizm)
2) Program Kurulu
   • Prof. Mithat Özsan (Çukurova Üniv. Kurucu Rektörü)
   • Prof. Ayzin Küden (Çukurova Üniv.)
   • Prof. Dr.Zeynel Cebeci (Çukurova Üniv)
   • Prof. Dr.Faruk Emeksiz (Çukurova Üniv.)
   • Prof. Dr. Zerrin Erginkaya (Çukurova Üniv.)
   • Prof. Dr. Aykut Gül (Çukurova Üniv.)
   • Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır (Ege Üniv.)
   • Prof. Dr. Suat Şenol (Çukurova Üniv.)
   • Yrd. Doç. Ufuk Türker (Ankara Üniv.)
   • TKB TAGEM (Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü)
   • TKB TÜGEM (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
   • TKB TEDGEM (Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü)
   • TKB Adana İl Tarım Müdürlüğü
   • TKB STK ve Özel Sektör Koordinasyon Birimi
   • TKB TARYAT (Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi)