Davet
Akademik Bakış
Basında Biz
Kurullar
Kayıt
Program
İletişim
Ulaşım
Sponsorlar
Kongre Fotoğrafları
Kongre Videoları
Çalıştay Sunumları
        Ana Sayfa

• Konya -->> Mart 2009
• Bursa -->>  Ekim 2009
• Adana -->>  Kasım 2009
• istanbul -->>   Aralık 2009
» Davet
Türk Tarım Gıda Sektörünün
Gelecek Vizyonunu Şekillendirecek Buluşma

                                  Strateji, Finans, Teknoloji

"Türk Tarım ve Gıda Sektörü Gelecek Vizyonunu
Bilişim Teknolojileriyle Şekillendirmelidir...''
Vizyon 2023 Gıda Tarım Paneli
TÜBİTAK 2003

Tarladan sofraya gıda zincirinde ürün tedarik eden tarım sektörü, gıda zincirinin baş halkasıdır. Ancak sektörde uzun yıllar yapıla gelen yoğun tarımsal üretim nedeniyle toprak, su ve hava kalitesi bozulmuş, doğal kaynakların ve verimliliğin korunmasında ciddi baskılar oluşmuştur. Öte yandan küresel ısınmayla oluşan iklim değişimi ve kuraklık tarımsal üretimde düşüşe yol açmıştır.

Sorunların çözümü için yeni üretim yaklaşımlarının geliştirilmesi, çevresel, ekonomik ve toplumsal olarak sürdürülebilir tarımsal üretime geçilmesi artık bir gereklilik halini almıştır.Gelişmiş ülkelerde, uzaktan algılama ve hassas tarım teknolojilerinin, internet ve mobil ağların tarımsal üretime getirdiği gelişme sayesinde çevreci, verimli, sürdürülebilir tarım yapabilme imkânlarını birleştiren donanım ve yazılım çözümleri, üreticilere hizmet olarak sunulmuştur.

Ülkemiz tarımı da, sağlıklı, izlenebilir tarımsal üretim için uzaktan algılama, hassas tarım teknolojileri, internet ve mobil bilgi paylaşım ağları ile buluşmalı, var olan kurumların ağ üzerinde iletişim ve etkileşimlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Bu teknolojilerle gıda sanayiine giden ürün kalitesi artırılırken, gıda güvenliği için şart olan izlenebilirlik de sağlamış olacaktır.

Küresel ısınma, artan petrol fiyatları, suyun, toprağın, çevrenin, gıdanın ve gıda güvenliğinin önemini artırmıştır.

Türkiye, tarım gıda sektöründe var olan büyük potansiyelini korumak ve geliştirmek için;

Tarım Gıda Sektörünün Gelecek Vizyonunu Gıda ve Tarımsal Bilişim Teknolojileri Üzerine Kurmalıdır...''

Ülkemiz bu teknolojileri başta gıda, tarım, kamu, üniversite ve özel sektör olmak üzere birçok sektörde, çeşitli düzeylerde kullanmaktadır.

Kamu ve üniversitelerde yapılan çalışmaların artarak özel sektörle buluşması, üretici ve tüketicilere bilgi ve hizmet olarak dönmesi gerekmektedir.

Bu teknolojik gelişmeyle konvansiyonel tarımdan Tarımsal Bilişime geçiş, tarım gıda sektörümüze uluslararası rekabette önemli avantaj sağlayacaktır.

Finans dünyasının, tarım ve gıda sektörüne gösterdiği ilginin artması önemli bir kazanımdır. Hedeflerin gerçekleşmesinde finans ve bilişim sektörü değişimin dinamosu olacaktır.

Değişimin planlı bir şekilde olması için , devletin havza projesi yaklaşımı kapsamında bölgesel ve ülke planlarıyla Tarımsal Bilişim, üretici, tüketici, iç ticaret, dış ticaret, üniversite ve kamu paydaşlarına sunulmalıdır.

Yol haritasını gerçekleştirecek gıda ve tarım paydaşlarını Adana, Konya, Bursa ve İstanbul'da buluşturacak bir dizi bölgesel, ulusal kongre ve konferansları TÜYAP Tarım Gıda Fuarları ile eşzamanlı olarak tasarlamış bulunuyoruz.

Ülkemiz tarım gıda sektörünün bilişim ile değişiminin mimarisini şekillendirecek bu buluşma için ilgi, destek ve katılımınızı rica ederiz.


Saygılarımla
Kemal Erdoğan
Konferans Koordinatörü