Davet
Akademik Bakış
Basında Biz
Kurullar
Kayıt
Program
İletişim
Ulaşım
Sponsorlar
Kongre Fotoğrafları
Kongre Videoları
Çalıştay Sunumları
        Ana Sayfa

• Konya -->> Mart 2009
• Bursa -->>  Ekim 2009
• Adana -->>  Kasım 2009
• istanbul -->>   Aralık 2009
» BASIN BÜLTENİ

- Basın Toplantısı, 16 Ekim 2008, The Marmara Oteli, İstanbul

- Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker'in yapmış olduğu açıklama

- Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker'in Konuşması (Video)

- Gıda Tarım Kongreleri Basın Toplantısı Prof.Dr.Ayzin Küden Konuşması (Video)

- Gıda Tarım Kongre Basın Toplantısı AÇB Başkanı Behçet Homurlu Konuşması (Video)